Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ СЕ НАЛАГА ОБЯВЕНАТА ЗА 10.03.2017 Г. КОНФЕРЕНЦИЯ ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНА. МОЛЯ ЗА ВАШЕТО ИЗВИНЕНИЕ! ВЕДНАГА СЛЕД СФОРМИРАНЕТО НА СЛЕДВАЩО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА НОВАТА ДАТА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА, НА НЕЯ СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПРИСЪСТВАТ И ЧАСТ ОТ НОВИТЕ МИНИСТРИ.

 

 

ПОЗДРАВИ,

ХАСАН ТАХИРОВ